Wybierz język
(Choose your language)

Česky Polski English Deutsch
 

Produkujemy i dostawa stacji badań opryskiwaczy: TSP 02, 03, 04...


(Urządzenie jest chronione prawem autorskim wzór użytkowy Nr.8731)

Opis techniczny:

Stacja testująca TSP 04 służy do pomiaru i testowania:

 • pomiaru nierównomierności poprzecznej belki opryskiwacza (MPN)
 • pomiaru nierównomierności poszczególnych dyszy (pomiar zraszaczy MNR)
 • pomiaru i kalibracji przepływomierza (MCP)
 • pomiaru i kalibracji manometru (MCT)
  obrázek testovací stanice TSP 04     obrázek testovací stanice TSP 04

Nowe funkcje w porównaniu z TSP 03:

 • Pomiar przepływu aż 10 dysz opryskiwaczy (MRO)
 • Zapis danych wszystkich funkcji z dziesięciu ostatnich opryskiwaczy
 • Analiza procentowego odchylenia pomiaru przepływu i manometru bezpośrednio w systemie sterującym TSP (bez konieczności ściągania do PC)

W przygotowaniu:

 • Wstępna analiza odchylenia MPN na podstawie wybranych dysz bezpośrednio w TSP (bez konieczności ściągania do PC)

Ogólny opis stacji

Stacja składa się z następujących elementów:

 • ramy wykonanej z profili aluminiowych
 • rowkowego stołu pomiarowego /zdejmowany/
 • pojezdovým motorovým mechanismem vč. odměřování a řízení
 • ruchomego silnikowego mechanizmu, łącznie z pomiarem i sterowaniem
 • baterii Pb
 • układu rurkowego do pomiaru i kalibracji przepływomierza i manometru
 • cylindrów do pomiaru poprzecznej nierównomierności
 • mechanizmu spustowego cylindrów, w tym czujników temperatury
 • składanego uchwytu na komputer
 • zestawu 10 szt. szyn dwumetrowych
 • basenu o dł. 22m z odpornej folii PCW, w tym nośnej konstrukcji aluminiowej
 • zespołu pomiarowego, analizy i regulacji

System sterowania kontroluje napięcie baterii i w przypadku spadku poniżej nastawionej granicy (domyślnie 22,5V), system zablokuje funkcje i baterie należy doładować ładowarką znajdującą się w wyposażeniu.

Udoskonalenie konstrukcji TSP 04 w porównaniu z TSP 03:

 • Nowa, większej mocy jednostka jezdna z ujednoliconą skrzynią przekładniową i sterowaniem obrotów (stacja przejeżdża o wiele szybciej i szybciej najeżdża na wyznaczoną pozycję)
 • Nowy, kompaktowy, ujednolicony napęd służący do sterownia zamknięć cylindrów
 • Nowy system sterowania AmiT umożliwiający dalsze rozszerzenie funkcji i komfort obsługi oraz przechowywanie danych 10 różnych opryskiwaczy (w razie potrzeby możliwość dalszego rozszerzenia)
 • Nowy zawór regulacyjny z napędem do regulacji ciśnienia i przepływu (odczytywanie rzeczywistego położenia zaworu i dokładniejszej regulacji)
 • Łączenie szyn za pomocą szybkozłączek i lepsze wprowadzenie połączeń szyn do siebie (ograniczenie wystąpienia nierówności podczas łączenia)
    obrázek testovací stanice TSP 04     obrázek testovací stanice TSP 04

Opis funkcji stacji

1. Pomiar nierównomierności poprzecznej (MPN)
MPN zapewnia stół rowkowy, zestaw cylindrów, mechanizm spustowy i jezdny. Zasada pomiaru polega na pomiarze czasów koniecznych do osiągnięcia poziomów w pojedynczych cylindrach, które znajdują się pod poszczególnymi rowkami (o szerokości 100 mm) stołu rowkowego o szerokości 1000 mm u ich przeliczenia na czas jednostkowy. Pojemność cylindrów wynosi ok. 500ml.

W związku z tym, że do systemu sterowania można wprowadzać ? cylindrów oraz odległość elektrod pomiarowych, istnieje możliwość wykonania naczyń o wielkości zgodnie z życzeniem użytkownika. Pojemność wody koryguje współczynnik rozciągliwości na podstawie pomiaru chwilowej temperatury wody. Korekta ta następnie zostanie przeniesiona do zapisanych wartości przepływu.

Dokładność poruszania się stacji po szynach nastawia się na terminalu aż do ±0,1mm, ale niestety kosztem czasu ustawienia stacji w odpowiednim położeniu. Na terminalu systemu sterowania należy wybrać kl. F1 funkcję MPN. Całą stację należy nastawić lewą stroną stołu rowkowego pod osią pierwszej dyszy opryskiwacza.
Następnie na głównym wyświetlaczu MPN włączyć pomiar.

System sterowania kontroluje i steruje całym procesem pomiaru. Najpierw zamknie spust cylindrów, następnie dokona pomiaru czasu osiągnięcia poszczególnych poziomów w cylindrach (podczas wlewu porównuje kolejność i czasy wlewu z nastawionymi parametrami), przejedzie do następnego położenia i w czasie jazdy wypuszcza cylindry. Po ustawieniu w kolejnym położeniu cały proces powtarza się aż do ostatniego rozpylacza (nastawia się na długości belki). Dane uzyskane z pomiaru są zapisywane w pamięci systemu sterującego, a po komunikacie systemu (“Pobierz dane“ i sygnalizacji kontrolką) oraz podłączeniu kabla można dane ściągnąć do PC w celu dalszego ich przetworzenia.

Udoskonalenie SW TSP 04 w porównaniu z TSP 03:

 • Prostsze sterowanie i nastawianie (nastawia się tylko całkowitą długość belki – jest ograniczona do 64m – w porównaniu do 24m w TSP 03).
 • Bardziej precyzyjny pomiar czasu – częstotliwość próbkowania jest na TSP 04 10x szybsza, tzn. pomiar jest 10x dokładniejszy
 • Możliwość wyboru numeru opryskiwacza umożliwia przechowywanie danych wszystkich funkcji 10 różnych opryskiwaczy (na życzenie możliwość rozszerzenia)
 • Możliwość pobrania danych w celu zmierzenia jedno zasięgu (w zależności od długości dostarczonych szyn, szyny można dokupić) i stwierdzenia usterek MPN
 • Możliwość ręcznego wyboru pozycji stacji na szynach (po stwierdzeniu wadliwego sektora i następnie naprawie dysz wystarczy zmierzyć tylko wadliwy sektor – szerokość stołu rowkowego, nie ma potrzeby dokonywania ponownego pomiaru całej belki)

2. Pomiar zraszaczy (MRO)
Po zainstalowaniu rękawa pomiarowego i ramy zastosowano jednakowe elementy jak w MPN.

Do pomiaru można za pomocą nastawienia na terminalu wybrać skrajne pary rowków, które będą ignorowane, aby zbytecznie nie przedłużać pomiaru. Następnie należy nastawić wymaganą wartość ciśnienia na dyszę. Stacja sama reguluje ciśnienie (należy podłączyć odpowiednie węże). Dokładność pomiaru jest jednakowa jak w MPN. Standardowo mierzy ciśnienie z dokładnością 0,35%. Po włączeniu i wykonaniu pomiaru, dane są również zapisywane do pamięci systemu sterującego.

Udoskonalenie SW TSP 04 w porównaniu z TSP 03:

 • Liczba dysz, na których można wykonać pomiar została rozszerzona do 10x10 dysz (na życzenie możliwość rozszerzenia do liczby wymaganej przez klienta)
 • Możliwość pomiaru całkowitego przepływu aż dziesięcioma dyszami (po podłączeniu dodatkowego urządzenia)
 • Dokładność pomiaru jest również 10x lepsza

Pomiar i kalibracja ciśnienia (MCT) i przepływomierza (MCP)
Pomiar i dokładność pomiaru zapewnia system jako w MCP. Do przygotowanej złączki należy przykręcić ciśnieniomierz kontrolowany. Pomiar można wykonać ręcznie. W tym wypadku należy ręcznie nastawić wartości ciśnienia, a po ustaleniu ręcznie zapisać w terminale wartości porównanego ciśnieniomierza i włączyć start pomiaru. Przy tym pomiarze system umożliwia kontrolę nastawionego minimalnego przepływu przez układ (celem uniknięcia zapchania przewodów). Pomiar zapewnia układ przewodów, w którym znajduje się przepływomierz turbinkowy z elektronicznym wyjściem, czujnik piezoelektryczny ciśnienia i zawór regulacyjny. Zespół jest zabezpieczony pod względem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa. Po nastawieniu wszystkich parametrów pompy - min. przepływ i ciśnienie, przepływ roboczy i ciśnienie oraz maksymalny przepływ i ciśnienie można włączyć pomiar.

Udoskonalenie SW TSP 04 w porównaniu z TSP 03:

 • Oba pomiary w celu uproszczenia zostały połączone
 • W celu uproszczenia obsługi zastosowano wyłącznie ręczne sterowanie zaworem regulacyjnym
 • Wprowadza się dodatkowo zakres kontrolowanego manometru i przepływomierza, a z nich oraz na podstawie danych z pomiaru stacja wylicza procentowe odchylenie manometru i przepływomierza, bez konieczności ściągania danych do PC.
 • Nie zachodzi konieczność wprowadzania pomiaru przepływu – stacja zapisuje wartość automatycznie podczas zapisywania wartości manometru
 • Dokładność czujnika ciśnienia została zwiększona do 0,35%

Zalety TSP:

 • wszystkie funkcje zostały zintegrowane w jednym urządzeniu
 • zastosowano tylko jeden system sterujący dla wszystkich funkcji
 • do ściągania danych zastosowano tylko przewód (niepotrzebna jest dyskietka ani boksy danych)
 • łatwiejszy transport ze względu na składaną konstrukcję i minimalne wymiary
 • łatwy demontaż stołu rowkowego, konstrukcja umożliwia zastosowanie długości do 1.5m
 • różnorodność zastosowania cylindrów i stołów rowkowych
 • możliwość zmian konstrukcyjnych na życzenie odbiorcy
 • minimalne wymagania energetyczne
 • korzystna cena
 
Copyright © Jan Šebestů | Webdesign: Okounek.cz | Drukuj stronę internetową Drukuj tę stronę